DOSTĘP DO NAGRAŃ Z KONFERENCJI:

https://www.powolanidoprzywodztwa.pl/jednosc

do 03.06 włącznie hasło: JednoscM2021

od 04.06 hasło: 2021Jednosc

MATERIAŁ DOSTĘPNY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

JAK BUDOWAĆ JEDNOŚĆ WŚRÓD PODZIAŁÓW.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Film ani żadna inna część programu nie może być udostępniany innym osobom.