top of page

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”. (Mt 11, 28-30)

 

Dzięki Szkole Mentoringu:

- poznasz czym jest proces mentorski

- poznasz najczęstsze błędy w mentoringu 

- nauczysz się zasad mentoringu

- nauczysz się jak go wykorzystywać w służbie we wspólnocie

- poznasz swoje mocne strony pod kątem wykorzystania ich w procesie mentorskim 

- poznasz swoje obszary rozwojowe 

- doświadczysz procesu mentorskiego w roli mentora i menti

 

ZASADY:

1. Program potrwa od 15.03 do 15.06 (3mce). Zgłoszenia przyjmowane są do 10.03 włącznie. Ilość miejsc ograniczona. 

2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do udziału w 6 sesjach mentorskich (co 2 tygodnie).

3. Pracujemy w parach przydzielonych na początku programu.
4. Nie ma możliwości zmiany pary.

5. Każda sesja potrwa 1h (30 min w roli mentora i 30 min w roli menti).

6. Każda sesja będzie nagrywana w celach superwizyjnych.

7. Po zakończeniu sesji, każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia w przeciągu 24h raportu ze spotkania.

8. W ramach programu między sesjami udostępniony będzie film z instrukcjami i inspiracjami (łącznie 6 materiałów co 2 tygodnie).

9. W ramach procesu mentorskiego pracujemy na realnych celach wyznaczonych przez danego uczestnika Szkoły. Miedzy 10-15.03 otrzymasz informację o akceptacji celu lub prośbę o jego modyfikację. 

mentor

SZKOŁA

MENTORINGU

I TOWARZYSZENIA

EDYCJA I

PAKIET PODSTAWOWY

- Dostęp do szkoły

- 6 materiałów filmowych

- 1 superwizja wspólna między 3 a 6 sesją

(w parze pracującej) z informacją zwrotną

300 zł

PAKIET ROZSZERZONY

- Dostęp do szkoły

- 6 materiałów filmowych

- 1 superwizja wspólna między 3 a 6 sesją

(w parze pracującej) z informacją zwrotną

- 5 superwizji indywidualnych z informacją zwrotną po 30 min 

700 zł

bottom of page