ZADANIE DO TEMATU:
Zapytaj bliskich Ci osób czy jesteś osobą otwartą i w czym to się przejawia (lub w czym przejawia się Twój brak otwartości) ? 

MATERIAŁ DOSTĘPNY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

JAK BUDOWAĆ JEDNOŚĆ WŚRÓD PODZIAŁÓW.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Film ani żadna inna część programu nie może być udostępniany innym osobom.