JA WOBEC AUTORYTETU

TYDZIEŃ 2

DODATKOWE MATERIAŁY WYMIENIONE W FILMIE:

Jak spotykać się ze Słowem Bożym?

UWAGA: Materiał dostępny dla posiadaczy PlanoMAXa.

MATERIAŁ DOSTĘPNY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

JAK BYĆ AUTORYTETEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Film ani żadna inna część programu nie może być udostępniany innym osobom.