STAŃ W WYŁOMIE - JAK BUDOWAĆ JEDNOŚĆ WŚRÓD PODZIAŁÓW
 
WPROWADZENIE - dostęp od 2 VI 2021
TEMAT 1 - dostęp od 8 VI
TEMAT 2 - dostęp od 22 VI
TEMAT 3 - dostęp od 6 VII
TEMAT 4 - dostęp od 20 VII
TEMAT 5 - dostęp od 3 VIII
TEAMT 6 - dostęp od 17 VIII

MATERIAŁ DOSTĘPNY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

JAK BYĆ AUTORYTETEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Film ani żadna inna część programu nie może być udostępniany innym osobom.